błędy wdrożeń systemów

„Mam sprzedawać, czy wypełniać dane w CRM” – czego unikać przy wdrożeniu, aby nie usłyszeć takiego pytania od handlowca?