W swojej pracy z Salesforce, Wendy prowadzi marketing regionalny: pomaga firmom w rozwoju i łączeniu się z klientami, partnerami i pracownikami. Ze względu na swoje podejście do tematu równości jest również Prezesem Kobiecej sieci Salesforce Azja. Ma możliwości, aby wzmocnić pozycję kobiet, inwestować i wzmacniać ich postęp, tworząc sojuszników i podejmując działania. Równość płci w Salesforce jest niezwykle istotna i ważna dla firmy.

Kobiety Salesforce równość płci

8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Święto to zostało ustanowione w 1911 r. Celem tego dnia jest poświęcenie czasu na uznanie społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i politycznych osiągnięć kobiet na całym świecie. Przez cały czas kobiety triumfowały i przecierały nowe szlaki, aby rozwiązać problem nierówności i stworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich.

Międzynarodowy Dzień Kobiet ma również na celu podnoszenie świadomości na temat luk w równości płci, które nadal istnieją.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowiła 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. SDG), które wiele firm, w tym Salesforce, postrzega jako wytyczne, za którymi podąża. Jednym z celów Salesforce jest równość płci. W 2020 r. Fundacja Tableau dołączyła do Rady Partnerstwa Equal Measures 2030. Jej zadaniem jest wspierać dziennikarki zajmujące się danymi w celu wprowadzania zmian dla kobiet i dziewcząt. Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało raport Global Gender Gap 2020, w którym szacuje, że zlikwidowanie różnicy płci zajmie okres 99,5 roku.

Ta luka wpływa również na nasze miejsca pracy: w 2020 roku kobiety zajmowały tylko 29% stanowisk kierowniczych na całym świecie. Oczywiście, potrzeba więcej pracy, aby osiągnąć równość płci na wszystkich poziomach w miejscu pracy i w całym społeczeństwie. Wszyscy mamy do odegrania rolę w tworzeniu bardziej równego i otwartego świata dla wszystkich. Możemy zacząć od zrozumienia tego, że każda interakcja ma wpływ i jest wysiłkiem zmierzającym do zmiany we właściwym kierunku.

Spójrzmy na kilka sposobów, dzięki którym można obecnie promować równość płci:

1. Zaangażowanie się w tworzenie programów – równość płci w Salesforce

Pierwszym krokiem w dążeniu do równości płci w Salesfroce jest zatrzymanie się i odważne, autentyczne rozmowy na temat problemów, z jakimi borykają się kobiety. Dopiero wtedy możesz się zmobilizować i zmieniać kulturę firmy.

Twórz wewnętrzne spotkania i bezpieczne przestrzenie, aby edukować sojuszników, dzielić się osobistymi doświadczeniami i zapewniać zasoby. Organizowane są coroczne wydarzenie poświęcone równości płci w Salesforce, takie jak: Trailblazing Women Summit. Zapraszani są prelegenci, celem podniesienia jakości rozmów na temat równości płci w obszarze technologii, biznesu, mediach i we wszystkich innych branżach. Tematy w tym roku obejmują przeprowadzenie przez niepewność, niszczenie stygmatów i wzmacnianie przyszłości. 

W Azji prowadzone są wewnętrzne działania wspierające główne obszary integracji, równości i filantropii. Pracownicy poprowadzą 150 indywidualnych sesji mentoringowych z młodymi ludźmi z całego regionu. Udział w sesjach takich jak “Jestem niezwykły”, żeby świętować osiągnięcia w miejscu pracy i uczyć się od siebie nawzajem poprzez dyskusje, a także spotkania w Kole Inspiracji, pozwalają nabrać energii na nadchodzący rok. Salesforce również dumnie organizuje czat przy kominku z prezesem “Córki jutra”, Kim Underhill. Dzięki temu można poznać jego pracę z młodymi kobietami w Singapurze, które wspiera w zdobywaniu zatrudnienia i lepszej przyszłości.

Działania te prowadzone są przez wewnętrzną grupę pracowników Kobiecej Sieci Salesforce, której celem jest wzmacnianie i inspirowanie pracowników do prowadzenia własnego życia bez ograniczeń.

2. Pamiętaj o intersekcjonalności w odniesieniu do równości płci

Intersekcjonalność odnosi się do złożonego i kumulującego się sposobu, w jaki skutki wielu form dyskryminacji (takich jak rasizm i seksizm) nakładają się na siebie lub krzyżują zwłaszcza w doświadczeniach zmarginalizowanych jednostek lub grup.

Kobiety na rynku pracy są zazwyczaj niedostatecznie reprezentowane, ale doświadczenia i wyzwania kobiet z różnych dziedzin mogą być bardzo różne. Te wyzwania mogą być trudne do zrozumienia bez doświadczenia, a trening nieświadomych uprzedzeń jest często pomocny w rozwiązywaniu niektórych zawiłości związanych z równością.

Jeśli myślisz o swoich programach i zasobach dotyczących równości płci, zastanów się, jak wyróżnić konkretne przypadki i jak wpływa to na nasze niedostatecznie reprezentowane grupy. Na przykład w Salesforce istnieje 12 grup zasobów pracowniczych lub grup równości. Pracujemy przy okazji spotkań między grupami, takimi jak Kobieca Sieć Salesforce i Outforce, której celem jest podniesienie dyskusji na temat występujących niuansów.

3. Przeprowadź audyt równości wynagrodzeń

Jako społeczność biznesowa czeka nas długa droga, zanim osiągniemy parytet płacowy dla mężczyzn i kobiet. Dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu i lepsze zrozumienie, czy w Twojej firmie istnieje luka jest przeprowadzenie pełnego audytu równości wynagrodzeń. Pomaga to zapewnić wszystkim pracownikom równe wynagrodzenie za taką samą pracę, niezależnie od płci.

Salesforce przeprowadził pierwszy audyt równości wynagrodzeń w 2015 roku i nadal przeprowadza go corocznie. Do tej pory zainwestowali ponad 12 milionów USD, aby wyeliminować niewyjaśnione różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 

4. Zaoferuj korzyści integracyjne wszystkim pracownikom

Jako firma, ponownie oceń swój pakiet świadczeń. W Salesforce podejmowane są kroki, aby udostępnić benefity dla wszystkich. Są to m.in.: płatny urlop rodzicielski dla wszystkich rodziców, dodatek na opiekę nad dzieckiem, świadczenia dla matek zastępczych i bezpłodnych, płatny czas chorobowy oraz elastyczny czas wolny. Salesforce oferuje również co roku siedem dni płatnego wolontariatu, podczas którego pracownicy mogą w znaczący sposób pomagać swoim społecznościom. Postawiono na wsparcie wszystkich rodziców w czasie pandemii, poszerzono świadczenia rodzinne o pomoc tam, gdzie dzieci potrzebują dodatkowej edukacji lub nadzoru w domu, a rodzice lub dziadkowie wymagają opieki.

Oprócz świadczeń integracyjnych, zachęcaj wszystkich rodziców do zrównoważonego rozwoju zawodowego i prywatnego. Na przykład, kiedy gwiazda tenisa Serena Williams i jej mąż współzałożyciel Reddit, Alexis Ohanian, powitali razem swoje pierwsze dziecko, Alexis wziął 16 tygodni urlopu ojcowskiego.

5. Bądź sprzymierzeńcem

Sprzymierzeniec to ktoś, kto może nie identyfikować się jako część danej społeczności, ale ją wspiera i jej broni. W Salesforce mówi się, że sprzymierzeńcy pytają, słuchają, pokazują się i bronią się nawzajem. Zdajemy sobie również sprawę, że sojusz to podróż. Niektórzy mogą być na samym początku, gdy są ciekawi i chcą dowiedzieć się więcej. Inni mogą być dalej na swej drodze i są odważni – gotowi użyć swojego głosu lub platformy do zabrania głosu.

Dążymy do stworzenia miejsca pracy, które odzwierciedla różnorodne społeczności wokół nas i w którym każdy czuje się widziany, słyszany, doceniany i ma możliwość odniesienia sukcesu. Salesforce stworzył program SWN Inclusive Allies, aby pomóc w podnoszeniu świadomości na temat równości płci poprzez specyficzny regionalny punkt ASEAN i zaoferować wskazówki kolegom, którzy chcą wspierać równość poprzez sojusz. Program daje każdemu możliwość podzielenia się wspólnym językiem, narzędziami i działaniami, aby przećwiczyć bycie silniejszym sojusznikiem. Składa się z serii warsztatów i materiałów, podczas których pracownicy mogą dowiedzieć się więcej o równości płci i zainspirować się do bycia takim wsparciem.

Jeśli jesteś liderem, zastanów się, jak możesz wykorzystać swoją platformę, rozwijać karierę kobiet i promować równość płci w swojej firmie.

„Jednym ze sposobów zapewnienia w przyszłości większej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych jest wspieranie kobiet na wszystkich etapach ich kariery. Liderzy muszą świadomie podchodzić do mentorów i dążyć do zróżnicowanego przywództwa w całej organizacji ”.

SUJITH ABRAHAM | SENIOR VICE-PRESIDENT I GENERAL MANAGER, ASEAN

Tak jak firmy technologiczne zrewolucjonizowały branże, my jesteśmy w wyjątkowej sytuacji bycia liderem w dziedzinie równości. Będziemy musieli podjąć konsekwentne kroki na tej drodze. Dowiedz się więcej o praktykach przywództwa włączającego i o tym, jak promować równość w biznesie. Na koniec dołącz do Trailhead, aby zastanowić się nad wartością różnorodności i integracji w pracy oraz tym, co możesz zrobić, aby promować równość. Zobacz inne artykuły.

źródło: https://www.salesforce.com/ap/blog/2021/03/gender-equality-in-tech.html