Integracja nowego systemu zarządzania relacjami z partnerami (PRM) w międzynarodowym handlu detalicznym

O kliencie:

Nasza firma otrzymała za zadanie modernizację i usprawnienie obecnego systemu zarządzania relacjami z partnerami (PRM) dla międzynarodowej sieci, zajmującej się handlem detalicznym. Wcześniej, klient korzystał z prostych stron WordPress do wysyłania informacji dla partnerów. Wszyscy partnerzy korzystali z jednego wspólnego konta, które nie posiadało żadnej możliwości zarządzania kanałami, ani odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Opis projektu:

Zespół Clorce dostrzegł możliwość wykorzystania modułu Community Engagement platformy Salesforce w celu stworzenia spersonalizowanego, bezpiecznego i efektywnego systemu PRM. Poprzedni system klienta rozdzielał wszystkie informacje wśród wszystkich partnerów za pomocą wspólnego konta, nie dając żadnych możliwości bezpośredniej komunikacji z konkretnymi grupami odbiorców, a także stanowił potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych i zupełnie nie sprzyjał efektywnej komunikacji.

System PRM to złożone oprogramowanie, które automatyzuje zadania, takie jak rejestracja nowych partnerów, szkolenia, dystrybucja leadów, prowadzenie rejestru transakcji, śledzenie wyników, czy raportowanie. Źle zoptymalizowany system PRM może mieć poważne konsekwencje dla firmy, w tym:

  1. Malejące zadowolenie partnerów: jeżeli system nie działa poprawnie, partnerzy mogą mieć problemy z dostępem do niezbędnych informacji. Na dłuższą metę jest to dla partnerów frustrujące i demotywujące, potencjalnie niszcząc relacje i prowadząc do strat.
  2. Zmniejszona wydajność: systemy PRM są zaprojektowane do automatyzacji zadań i usprawniania kluczowych procesów firmy. Jeśli system jest wadliwy, może to prowadzić do spadków wydajności i wymagać dodatkowej siły roboczej do obsługi zadań, które powinny być zautomatyzowane.
  3. Utrata leadów: jeżeli leady nie są odpowiednio dystrybuowane, a transakcje odpowiednio rejestrowane, niektóre leady mogą zostać przeoczone. Może to skutkować utratą sprzedaży i, koniec końców, obniżeniem dochodów.
  4. Błędy w raportowaniu: wadliwy system PRM może dostarczać nieprecyzyjne raporty, na podstawie których firma podejmie złe decyzje. Taki raport może pokazywać, że dany partner nie radzi sobie dobrze, gdy w rzeczywistości to system nie śledzi dokładnie jego wyników.
  5. Zwiększone koszty: Błędy w systemie PRM mogą prowadzić do zwiększenia kosztów. Każda naprawa systemu wiąże się dodatkowymi kosztami, a błędne śledzenie wyników może powodować rozbieżności finansowe.

Nasza propozycja:

W odpowiedzi na potrzeby klienta zaproponowaliśmy rozwiązanie, wykorzystujące platformę Salesforce i jej moduł Community Engagement do przekształcenia systemu PRM klienta. Nowy system umożliwiał łatwe segmentowanie partnerów w konkretne grupy, gdzie każda otrzymywała dostęp do konkretnych treści. Dzięki temu partnerzy otrzymywali jedynie najbardziej istotne informacje, co zwiększyło efektywność komunikacji i zaangażowanie partnerów.

Dla naszego klienta bardzo istotne było bezpieczeństwo danych, dlatego zintegrowaliśmy nowy system PRM z usługą Active Directory, która zapewniała automatyczne przyznawanie uprawnień. Każdy partner otrzymał przypisane unikalne konto Active Directory, co zastąpiło wcześniejsze wspólne konto i znacząco zwiększyło bezpieczeństwo systemu PRM firmy. Teraz każdy partner miał dostęp jedynie do informacji dla niego przeznaczonych.

Rezultaty:

Wprowadzenie nowego systemu PRM zaowocowało zwiększeniem efektywności komunikacji i stworzyło bezpośredni kanał pomiędzy klientem a partnerami. Dzięki automatycznym uprawnieniom i sprawnym zarządzaniu kontami, klient mógł łatwo dodawać nowych partnerów do systemu bez narażania bezpieczeństwa. Nowy system umożliwił również dostarczanie spersonalizowanych treści dla określonych grup odbiorców, przez co każdy z partnerów widział tylko to, co powinien.

Tworzony jest dodatkowo system contact center dla klienta z wykorzystaniem usługi Service Cloud na platformie Salesforce. System ten ma usprawnić przesył i realizację zapytań między centralą a franczyzami, dodatkowo usprawniając komunikację.

Nasza integracja platformy Salesforce dostarczyła klientowi kompleksowe rozwiązanie PRM. Wykorzystując moc modułu Community Engagement i integrując go z usługą Active Directory, zespół Clorce dostarczył bezpieczny, efektywny i szyty na miarę system.

This post is also available in: English (angielski)