Is impossible possible?

- czy Kuba zrobił idealny soft dla softwarehousów?

Opowiem o tym, jak rozwiązać problemy związane z zarządzaniem zespołem programistów z wykorzystaniem platformy Salesforce.
W planie: 

◆śledzenie dochodowości, marżowości pracowników i projektów

◆zaawansowany controlling – centra kosztowe

◆zarządzanie licencjami i sprzętem w firmie

◆nadzór nad dokumentami księgowymi – automatyzacja wprowadzania

◆obieg dokumentów kosztowych i ich księgowanie, zarządzanie cashflow

◆usprawnienie ręcznej roboty biurowej (wypłaty, delegacje, urlopy)

◆śledzenie skuteczności i kosztów rekrutacji pracowników z różnych źródeł

◆przypisanie ludzi do projektów (trafficing)

◆usprawnienie logowania i raportowania pracy dla klienta (integracja z Jirą i zaawansowana analityka pozwalająca na generowanie raportów pracy na projektach)

Zapraszam do dyskusji i dissowania 15 grudnia o godz. 11.30