Optymalizacja produkcji muzycznej przy użyciu platformy Salesforce: od kontaktu do wdrożenia w kilka tygodni

O kliencie:

Przy tym projekcie naszym klientem była firma produkująca muzykę bez opłat licencyjnych (tzw. Royalty Free), działająca w branży marketingu sensorycznego. Firma produkuje ścieżki muzyczne poprzez łączenie ze sobą części utworu, które mogą być wielokrotnie wykorzystane do tworzenia nowych ścieżek. Każda ścieżka i każdy element utworu wymaga kompletu dokumentacji, które, przed wprowadzeniem nowego systemu przez Clorce, musiały być ręcznie weryfikowane.

Do tej pory klient używał jedynie arkuszy Excel do prowadzenia dokumentacji utworów i weryfikacji zgodności praw autorskich. Zajmowało to stanowczo zbyt dużo czasu, a brak centralnego systemu do przechowywania i śledzenia dokumentów dodatkowo utrudniał dostęp do kluczowych informacji. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nowe utwory, stary system coraz bardziej komplikował proces, utrudniając zarządzanie dokumentacją i obniżając produktywność.

Opis projektu:

Klient zwrócił się do nas z potrzebą innowacyjnego rozwiązania problemu, które zautomatyzuje i zoptymalizuje proces tworzenia nowych ścieżek muzycznych z gotowych komponentów (a także tworzenia samych komponentów). Nowy system miał również usprawnić przetwarzanie płatności i umożliwić łatwiejsze zarządzanie dokumentacją dotyczącą praw autorskich, co było głównym wąskim gardłem w procesie produkcji muzyki.

Przed zaangażowaniem Clorce, nasz klient borykał się z czterema głównymi problemami:

  1. Ręczne zarządzanie dokumentacją: potwierdzanie zgodności praw autorskich dla każdego elementu utworu było procesem wyjątkowo pracochłonnym, prowadzącym do opóźnień i błędów w dokumentacji.
  2. Brak łatwego dostępu do informacji: cała dokumentacja była przechowywana w wielu nieuporządkowanych arkuszach Excel, co utrudniało dostęp do danych. 
  3. Niewydajne przetwarzanie płatności: brak dedykowanego systemu płatności powodował niepotrzebne komplikacje przy zamówieniach.
  4. Brak narzędzi usprawniających komunikację z twórcami: klient obecnie nie posiadał żadnego systemu, który ułatwiłby zlecanie nagrań nowych komponentów utworów.

Nasza propozycja:

Korzystając z platformy Salesforce, stworzyliśmy system w oparciu o wytyczne klienta, który zrewolucjonizował jego dotychczasowy proces produkcji muzycznej. W ciągu zaledwie kilku tygodni od pierwszego kontaktu opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowy system, który odpowiadał na główne problemy klienta w następujący sposób:

  1. Automatyczna dokumentacja: nowy system automatycznie obsługuje całą potrzebną dokumentację, eliminując potrzebę ręcznej weryfikacji i uporządkowując dane.
  2. Łatwy dostęp do informacji: platforma umożliwia scentralizowane przechowywanie wszelkich informacji dotyczących praw autorskich i jest łatwo dostępna z wielu urządzeń. 
  3. Obsługa płatności: kompleksowy system obsługi płatności uprościł zarządzanie transakcjami i usprawnił wypłaty dla twórców.
  4. Sprawna komunikacja z twórcami: nowy system umożliwia szybkie zlecanie nagrań wykonawcom, przyspieszając proces produkcji.

Rezultaty:

Szybkie wdrożenie systemu opartego na platformie Salesforce całkowicie przekształciło proces produkcji muzycznej klienta. Pierwsza wersja systemu została dostarczona zaledwie kilka tygodni po pierwszym kontakcie, a następne niedługo później. Klient odnotował znaczny wzrost produktywności i dużą oszczędność czasu, pozwalając firmie skupić się na rozwoju. W następnych tygodniach kontynuowaliśmy doskonalenie oprogramowania, bazując na komentarzach klienta i regularnie wdrażając nowe wersje.

Po wdrożeniu finalnej wersji zespół klienta przejął rozwój i utrzymanie systemu. Platforma Salesforce jest na tyle intuicyjna, że klient mógł bez problemu kontynuować rozbudowę i dostosowywanie systemu do potrzeb niezależnie. Dzięki wsparciu zespołu Clorce, zespół klienta może teraz z łatwością skalować swój system w oparciu o bieżące potrzeby.

Mimo krótkiego terminu realizacji zespół Clorce dostarczył w pełni sprawny, innowacyjny system tworzenia ścieżek muzycznych dla klienta, który spełnił wszystkie wstępne wymagania. Po udanej współpracy z chęcią przekazaliśmy dalszy rozwój systemu w ręce klienta, umożliwiając samodzielną realizację celów biznesowych.

This post is also available in: English (angielski)