Efektywność w logistyce: system zarządzania transportem oparty na platformie Salesforce.

O kliencie:

W tym projekcie naszym klientem była firma logistyczna obsługująca znane marki napojów gazowanych. Początkowo mała firma odnotowała szybki wzrost i w krótkim czasie zwiększyła ilość magazynów z jednego do pięciu. Ten nagły rozwój pokazał ograniczenia obecnego systemu zarządzania transportem opartego na arkuszach Excel, który powodował bałagan w dokumentacji i opóźnienia w przetwarzaniu płatności.

Wraz z napływem nowych kontraktów i potrzeby zatrudnienia większej ilości przewoźników, pracownicy stali się coraz bardziej przytłoczeni ręcznym zarządzaniem dokumentacją i płatnościami. Sytuacja ta wymagała drastycznych zmian, które wprowadził nowy system zarządzania transportem oparty na platformie Salesforce i stworzony przez Clorce.

Opis projektu:

Gwałtowny wzrost firmy klienta potęgował niewydolność ręcznego systemu zarządzania transportem, oparty na przestarzałych arkuszach Excel. Pracownicy nie potrafili obsłużyć olbrzymiej ilości danych do wprowadzenia i ręcznie przetworzyć wszystkich niezbędnych dokumentów. Firma nie posiadała scentralizowanego systemu zarządzania danymi, a kluczowa dokumentacja była porozrzucana po kilku urządzeniach przechowujących dane. Przy rosnącym obłożeniu, przeciążony system marnował czas i pieniądze klienta oraz zagrażał obniżeniem jakości obsługi. 

Nasza propozycja:

Zespół Clorce wykorzystał platformę Salesforce do stworzenia wydajnego systemu zarządzania transportem (TMS), połączonego z kompleksowym systemem back office, tworząc centralny terminal dla całej dokumentacji transportowej, łatwo dostępnej z komputerów i urządzeń mobilnych. Cała integracja umożliwiła zewnętrznym klientom firmy samodzielne wprowadzanie szczegółów transportowych bezpośrednio do systemu, jednocześnie pozwalając pracownikom na łatwe dodawanie nowych i edycję starych informacji.

Nowy system umożliwił przewoźnikom samodzielne przydzielanie tras oraz automatycznie generował i przechowywał niezbędne dokumenty. Przetwarzanie płatności również zostało w pełni zautomatyzowane. Na koniec każdego miesiąca tworzone są faktury dla wszystkich klientów i przewoźników, co zajmuje teraz zaledwie kilka minut, wcześniej – kilka dni i niepotrzebnie angażowało wielu pracowników.

Rezultaty:

Nasze rozwiązanie oparte na platformie Salesforce pozwoliło klientowi technologicznie dogonić swój szybki rozwój. Czas zaoszczędzony dzięki automatyzacji pozwolił pracownikom skoncentrować się na ważniejszych zadaniach i rozwoju firmy, a obsługa dokumentacji stała się szybka i prosta. 

Nowy system back office pozwolił firmie na łatwiejsze zarządzanie dostawami i automatyczne przetwarzanie płatności; co zwiększyło ogólną wydajność. Klient mógł teraz skuteczniej rozwijać firmę wraz ze wzrostem zainteresowania, a system zarządzania transportem mógł być dowolnie skalowany wraz z rosnącymi potrzebami. Możliwość automatycznego generowania faktur na koniec miesiąca pozwoliła również zaoszczędzić sporo czasu i znacząco odciążyć personel firmy.

Ten projekt świetnie pokazuje skuteczność platformy Salesforce w tworzeniu rozwiązań dla dynamicznie rozwijających się firm transportowych. Nasz klient potrzebował łatwo skalowalnego systemu, rozwijającego się wraz z firmą, który platforma Salesforce błyskawicznie dostarczyła. Automatyzacja dokumentacji transportowej i płatności usprawniły działanie firmy, która to zwiększyła swoją produktywność i przekierowała pracowników do istotniejszych zadań.

This post is also available in: English (angielski)